Project detail

Nová metodika ohledání místa dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR

Duration: 01.01.2020 — 30.04.2022

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- whole funder (2019-06-24 - 2022-10-27)

On the project

Cílem projektu je inovace postupů Policie ČR pro získávání a zpracování informací při ohledání místa dopravní nehody. Budou experimentálně ověřeny metody ohledání místa dopravní nehody, které by mohla PČR využít pro časovou a nákladovou optimalizaci své činnosti a zároveň byly vytvořeny předpoklady pro eliminaci ekonomických a ekologických ztrát způsobených uzávěrou dopravních komunikací.

Keywords
Dopravní nehoda; ohledání; metodika; totální geodetická stanice; rektifikace

Mark

VI3VS/677

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bucsuházy Kateřina, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křižák Michal, Ing. - fellow researcher
Prochazka David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Stáňa Ivo, Ing. - fellow researcher
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment
- (2020-01-01 - 2022-04-30)
Institute of Forensic Engineering
- (2018-09-26 - 2021-01-21)

Results

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN; Metodika ohledání místa dopravní nehody v činnosti PČR. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR.. (metodika schválená)
Detail