Detail produktu

Interní akt řízení

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A. BILÍK, M. BELÁK, M. BUCSUHÁZY, K. KŘIŽÁK, M. STÁŇA, I. PROCHAZKA, D.

Typ produktu

produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele

Abstrakt

Interní akt řízení PČR upravuje postupy spojené s ohledáním místa dopravní nehody a fixaci výsledků tohoto ohledání, která objektivně odrážejí všechny skutečnosti zjištěné na místě události pro jejich pozdější interpretaci a současně využívá moderní způsoby dokumentace.

Klíčová slova

dopravní nehoda, vyšetřování, dokumentace, měření, policie

Datum vzniku

29. 4. 2022

Umístění

Metodika sloužící jako podklad pro vydání pokynu ředitele služby dopravní policie se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR, je rovněž přiložena jako součást.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek