Detail projektu

Tradicionalismus v architektuře a sochařství

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

O projektu

Příprava volitelného předmětu / kurzu pro studenty FA VUT, propojujícího tradiční architektonický design se soudobými materiály a technologiemi, a zapojení do diskuse o tématu na domácím a mezinárodním odborném fóru (konferenční příspěvek s publikací, výstava s katalogem).

Klíčová slova
tradicionalismus, architektura, sochařství

Označení

RP_VS/2018/10

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Adamec Emil, MgA. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (13.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - 2018-12-31)

Výsledky

ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce. 2018.
Detail

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory. Poundbury: INTBAU World Congress, 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Stavba, 2018, č. 2/2018, s. 88-89. ISSN: 1210-9568.
Detail

HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury. Praha: ČVUT, 2018. s. 1-70.
Detail

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury. Brno: VUTIUM, 2018. s. 1-7.
Detail

ADAMEC, E. Za krásnější svět. Stavba, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 20-21. ISSN: 1210-9568.
Detail

Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství. In
Detail

HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, 2018, roč. 2018, č. leden, s. 1-2. ISSN: 1801-3902.
Detail

ADAMEC, E.; ZÁMEČNÍK, K.; VAZAČOVÁ, A.; VITKOVIČ, M.; ŠPÁNIKOVÁ, M.; KUBOVIČ, M.; VARMUŽOVÁ, A.; VOJTÍŠEK, M.; JURÁNEK, M.; ŠIMÍČEK, A.; ČELLÁROVÁ, L.; KURIC, A.; CVRČKOVÁ, A.; REMUTOVÁ, P.; ZÍKA, V.: Ornament v architektuře; Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT. URL: https://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=2906&lang=cz. (workshop studentský)
Detail

ADAMEC, E.: Ornament v architektuře; Výstava Ornament v architektuře - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design. FA VUT. URL: https://vimeo.com/emiladamec. (výstava tématická)
Detail

ADAMEC, E.: AUR18 - Konference Praha 2018; Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/přednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA ČVUT Praha. URL: http://www.aur-konference.cz. (workshop doktorský)
Detail

ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.;: Workshop ornament Nanning; Ornament in Architecture. Nanning, Čína. URL: http://emiladamec.cz/workshop-nanning-2018.pdf. (workshop zahraniční)
Detail

ADAMEC, E.; KINNERT, F.; PAGÁČ, M.; KŮŘIL, F.; GILAR, T.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N.; KOUSALOVÁ, B.; BUZOVÁ, M.; MOKRÁŠOVÁ, N.; KŘÍDOVÁ, N.; HUSÁROVÁ, A.;: Workshop ornament - dřevo - Plasy; Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT, Centrum stavitelského dědictví Plasy. URL: http://emiladamec.cz/workshop-plasy-2018.pdf. (workshop studentský)
Detail