Detail projektu

Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brněnské diecéze

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

O projektu

Jedná se o společnou prezentaci naší fakulty a Diecézního muzea v Brně, u příležitosti letošních oslav stého výročí založení republiky. Prezentace je zamýšlena jako exkluzivní výstava studentských prací, dokumentující na vytipovaných sakrálních objektech Brněnska posledních sto let vývoje této architektonické disciplíny. Druhou osou výstavy je představení nejzásadnějších osobností brněnské sakrální architektury 20. a 21. století.

Klíčová slova
sakrální architektura

Označení

RP_VS/2018/9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (12.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - 2018-12-31)

Výsledky

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury. Století sakrální architektury. Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN: 978-80-214-5637-2.
Detail

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; UGWITZ, M.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; BULEJ, M.; KUBOVIČ, M.; BAČIKOVÁ, L.; MĚŘÍNSKÝ, M.; JETELINA, M.: Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno. (výstava tématická)
Detail