Detail projektu

Rozvoj městských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

O projektu

Jedná se o prezentaci výsledků vědecké práce na aktuální téma hodnotící změny veřejného městského prostoru v závislosti na současné demografické přeměně Evropy

Klíčová slova
městská centra, urbánní prostředí

Označení

RP_VS/2018/8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (12.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - nezadáno)

Výsledky

MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes. první. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. 51 p. ISBN: 978-80-214-5711-9.
Detail

MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT. Brno: 2019.
Detail

MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí. 2019.
Detail

MOGGERT, M.: Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí. Brno (05.02.2019)
Detail