Detail projektu

Inovace technických předmětů BSP – III přístrojové vybavení

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

O projektu

Na Ústavu stavitelství se snažíme postupnými cílenými kroky revidovat a inovovat inženýrské předměty vyučované ÚS v rámci akreditovaného studijního programu. ÚS pokrývá celé spektrum inženýrských disciplín a výstupy z jednotlivých předmětů jsou převážně v podobě výkresové dokumentace. Postupně usilujeme o zavádění moderních technologií s návazností na tradiční prověřené výukové postupy. V loňském roce jsme s podporou sponzorského daru soutěže BETON a ARCHITEKTURA 2017 a dofinancování z finančních prostředků ÚS pořídili 3D tiskárnu pro tisk modelů celé konstrukce nebo dílčích detailů v rámci předmětu Stavební projekt. V tomto trendu chceme pokračovat a postupovat a rozvíjet jej dále. A tak po diskuzích se na ÚS se zrodila myšlenka přinést další vklad do výukového procesu, který současně reflektuje potřeby praxe v podobě pořízení robotického laserového dálkoměru ZOOM 3D. Jedná se přístroj, který je moderní automatickou jednotkou se snadným ovládáním a vyhotovením dokumentace pro interiér i exteriér. Dosah měření je do 50m, výsledky měření je možné exportovat do standardních formátů vč. DXF, pro komunikaci používá rozhraní WiFi i USB. Využití přístroje v předmětu PS IV a Stavební projekt.

Klíčová slova
technické předměty, přístrojové vybavení

Označení

RP_VS/2018/7

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Kuda Daniel, Ing. arch. - spoluřešitel
Mikeš Stanislav, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (12.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu. 2019.
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla. 10th Architecture in Perspektive 2018. 2018. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail