Detail projektu

Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí

Období řešení: 01.03.2018 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou projetku je rozvoj poznání v oblasti podnikání v éře digitalizace se zřetelem na zaměření ústavu managementu.

Popis anglicky
The essence of the project is the development of knowledge in the field of business in the era of digitization with regard to the focus of the Institute of Management.

Označení

FP-S-18-5395

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - hlavní řešitel
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Crhák Matěj, Ing. - spoluřešitel
Denev Patrik, Ing. - spoluřešitel
Ďuránová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Fuňková Markéta, Ing. - spoluřešitel
Halačková Aneta, Ing. - spoluřešitel
Hlaváček Jan, Ing., MSc - spoluřešitel
Hlavatá Martina, Ing. - spoluřešitel
Holendová Petra, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ilgner Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Jouklová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Juráň Vilém, Ing. - spoluřešitel
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Káčerková Tereza, Ing. - spoluřešitel
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kniš Leo, Ing. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Křivánek Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Kupka Jan, Ing. - spoluřešitel
Lorková Kristína, Ing. - spoluřešitel
Marečková Soňa, Ing. - spoluřešitel
Medek Michal, Ing. - spoluřešitel
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - spoluřešitel
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Nesvadba Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Novák Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Petr, Ing. - spoluřešitel
Ondrášek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Opletalová Denisa, Bc. - spoluřešitel
Peša Jakub, Ing. - spoluřešitel
Rehuš Martin, Ing. - spoluřešitel
Rondošová Nikola, Ing. - spoluřešitel
Schüller David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sušilová Vendula, Ing. - spoluřešitel
Světnička Michal, Ing. - spoluřešitel
Šustrová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Tauchmannová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Veselý Josef, Ing., CSc. - spoluřešitel
Veselý Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vraniaková Karolína, Ing. - spoluřešitel
WU Changli, Ing. - spoluřešitel
Zabloudil Aleš, Ing. - spoluřešitel
Zapletal Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žďárská Kristýna, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Perception of outdoor brands in business. In MARKETING IDENTITY Online rules – part II. Smolenice, SK: 2017. p. 165-171. ISBN: 978-80-8105-918-6.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I. Novel Method of Price Determination based on Reference Price. Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 1, p. 13-23. ISSN: 1392-2785.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Agriculture sector performance evaluation in terms of financial indicators: A comparison of Czech republic, Slovakia and western balkan states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 497-507. ISSN: 1211-8516.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J. Customer Satisfaction Measurement – Clustering Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 561-569. ISSN: 1211-8516.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The approaches to the development of students' analytical-research skills in business and managerial disciplines. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. p. 26-35. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MRÁČEK, P. Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. s. 77-82. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce. In Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings. 1. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2018. s. 61-66. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

HRUBÝ, V.; KORÁB, V. Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 31, p. 9-18. ISSN: 1802-8527.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FAMILY BUSINESS OF THE CZECH REPUBLIC: CASE OF FAMILY WINE FIRMS. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2018. p. 733-750. ISBN: 978-80-245-2274-6.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. COLLABORATION IN SMART SERVICES – THE RIGHT WAY TO GO?. In Business and Management. Business and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2018. p. 1-10. ISBN: 978-609-476-119-5. ISSN: 2029-4441.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Data Gained from Smart Services in SMEs–Pilot Study. In Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. Zlín: Springer, Cham, 2018. p. 183-200. ISBN: 978-3-030-00210-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

VIDECKÁ, Z. The Profession of the Future in the Digital Age. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 1129-1136. ISBN: 978-619-7408-65-2.
Detail

VESELÝ, J.; VESELÝ, Š. Underlying factors of management practices in czech companies. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2018, vol. 25, no. 42, p. 247-257. ISSN: 1211-555X.
Detail

MURÍNOVÁ, A. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FAMILY WINERIES IN THE CZECH REPUBLIC: RESULTS OF A QUALITATIVE RESEARCH STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 4, p. 955-967. ISSN: 1211-8516.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Drivers for Smart Servitization in Manufacturing Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2018, vol. 10, no. 3, p. 57-68. ISSN: 1804-1930.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Synergy of interfunctional coorgination and services in companies producing electrical equipment and electronic components in the Czech Republic: pilot study. Oeconomia Copernicana, 2018, vol. 9, no. 3, p. 451-459. ISSN: 2083-1277.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. BENEFITS OF SMART SERVICES IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL AREA. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina, SK: Univerzita v Žilině, 2018. p. 2128-2135. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INTERFUNKČNÍ KOORDINACE V ŠIRŠÍM POJETÍ A NABÍDKA SLUŽEB“. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, roč. 26, č. 44, s. 233-244. ISSN: 1804-8048.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Impact of Service Offering on Business Performance in Electrical Engineering Companies. European Research Studies Journal, 2018, vol. 21, no. 4, p. 92-108. ISSN: 1108-2976.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. 144 s. ISBN: 978-80-7204-990-5.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; FILIPOVÁ, H.; LE THI, T.; ŤOPKOVÁ, D.; VAŠKOVÁ, H.; ZÁMORAVCOVÁ, M.; BERAN, J.; BLAŽEK, O.; MUSILOVÁ, S.; POHANČENÍK, V.; HAMERNÍK, P.; KRICHŤÁKOVÁ, B. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-7204-993-6.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. CLC 2018 Logistics, Ditribution, Transport & Management: Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-87294-87-1.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. SMART SERVICES AND THEIR BENEFITS FOR MANUFACTURERS FROM A GLOBAL PERSPECTIVE. EMS, 2018, vol. 12, no. 2, p. 46-56. ISSN: 1337-0839.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; MUCHA, M. Knowledge of outdoor brands in marketing communication campaigns on the way of getting new customers in conditions of global market. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 738-745. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Development of services under globalization. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 2007-2014. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ŠKAPA, S.; SCHÜLLER, D. ARE PRODUCT INNOVATION-ORIENTED FIRMS PREPARED FOR EFFECTIVE PRODUCT CUSTOMIZATION?. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, vol. XXVI, no. 44 (3/2018), p. 77-89. ISSN: 1804-8048.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Aspects of Legal and Ethical Liability in International Trade with B2B Customised Products – Industrial Component Sector Experience. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 32(2), p. 75-86. ISSN: 1802-8527.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Value co-creation limits in the health sector: barriers of customer co-involvment. Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. p. 233-241. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Limits of Value Co-Creation for the Customer in the Field of Healthcare. Proceedings from European scientific conference of doctoral students. First edition. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 58-58. ISBN: 978-80-7509-602-9.
Detail

ZICH, R.; SVOBODOVÁ, K.; VESELÁ, J. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 12, p. 111-124. ISSN: 1802-8527.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J. Reverse Business Tools as the Way to Create Competitive Advantage: Evidence from Czech Republic. Scientia&Societas, 2018, vol. 14, no. 4, p. 87-100. ISSN: 1801-7118.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Evaluations of Financial Performance Indicators Based on Factor Analysis in Automotive. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2019, vol. 27, no. 1, p. 26-36. ISSN: 1416-3837.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Digitalization of logistic processes by customer services. In Proceedings of scientific contributions from the international scientific conference The Imapct of Industry 4.0 on Job Creation. Trenčín: Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2018. p. 34-39. ISBN: 978-80-8075-837-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Relationship of activities in reverse logistics according to sell point in Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). SHS Web of Conferences. Peking (CN): EDP Sciences, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-2-7598-9063-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. Success of Family Company: Critical Evidence from Portugal. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, vol. 8, no. 3, p. 100-108. ISSN: 2301-2579.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Empirical Evidence of Relation between Service Innovativeness, Technology and HRM Development in KIBS Companies. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. p. 27 ( p.)ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Repeat Research and Comparison of Czech, Slovak and Swiss Product Innovation Oriented Firms’ Communication in Social Media. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 2019, no. 67, p. 485-492. ISSN: 1211-8516.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; JELÍNKOVÁ, V. Vegetarianism vs Gender: How Behave Target Potential Customers in Purchasing Process. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. p. 44 ( p.)ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Barriers of Smart Servitization in Manufacturing companies. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké učení technické: 2019. p. 37-37. ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INNOVATION AND FLEXIBILITY IN SERVICES PROVIDED BY MANUFACTURING COMPANIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. p. 947-956. ISBN: 978-80-245-2316-3.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. Customers’ Behaviour According to Their Reaction on Communication of Vegetarianism in Czech Republic. In Marketing Identity 2018: Digital Mirrors - part I. Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. Smolenice, SK: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 390-397. ISBN: 978-80-8105-984-1.
Detail

ULLRICH, D.; KOLEŇÁK, J.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 12, p. 1-15. ISSN: 2071-1050.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. In CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. p. 90-96. ISBN: 978-80-87294-88-8.
Detail

KUBA, K.; MILICHOVSKÝ, F. Implementation of Industry 4.0 in Engineering Companies. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2019, vol. 9, no. 1, p. 197-202. ISSN: 2464-6733.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Do environmental and ethical aspects of interfunctional coordination lead to smaller business performance?. Technological and Economic Development of Economy, 2019, vol. 25, no. 6, p. 1282-1292. ISSN: 2029-4921.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Business development patterns of small knowledge intensive enterprises from Czech Republic. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019. p. 89-103. ISBN: 978-80-245-2316-3.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívajících smart technologie v elektrotechnických podnicích. Control Engineering Česko, 2019, roč. 101, č. 4, s. 8-9. ISSN: 1896-5784.
Detail

KUBA, K.; MILICHOVSKÝ, F. Industry 4.0 and its impact on employees’ age. Littera Scripta, 2019, vol. 12, no. 1, p. 71-81. ISSN: 1805-9112.
Detail

AMBROZOVÁ, E.; ULLRICH, D.; MILICHOVSKÝ, F. Personal Potentials of the Students in University of Defence on the Way of Professional Leadership. Littera Scripta, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1805-9112.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Sustainability Development of Knowledge-Intensive Business Services: Strategic Actions and Business Performance. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 18, p. 1-19. ISSN: 2071-1050.
Detail

ROZKWITALSKA, M.; SLAVÍK, J. Around learning and industry 4.0 in management theory. International Journal of Contemporary Management, 2017, vol. Volume 16, no. 4, p. 185-206. ISSN: 2449-8920.
Detail

SCHÜLLER, D.; DOUBRAVSKÝ, K. Fuzzy Similarity Used by Micro-Enterprises in Marketing Communication for Sustainable Development. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 19, p. 1-15. ISSN: 2071-1050.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KAŇOVSKÁ, L. Sustainable marketing strategy under globalization: a comparison between p-KIBS and t-KIBS sectors. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2019. p. 2000-2007. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

VIDECKÁ, Z. LEAN MANUFACTURING THROUGH THE USAGE OF A DIGITAL TWIN TECHNOLOGY. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. Albena, Bulharsko: 2019. p. 631-636. ISBN: 978-619-7408-92-8.
Detail

DITTRICHOVÁ, M.; JUROVÁ, M. Bezpečnost práce. Bezpečnost práce. Brno: CERM, 2019. ISBN: 978-80-7623-019-4.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; MEJDR, M.; PIRŠELOVÁ, S.; BUCHANEC, A.; HAVLÍČKOVÁ, A.; JIREŠOVÁ, A.; KOBLEROVÁ, E.; KOTKOVÁ, D.; NOVOTNÝ, V.; OSTROVSKÁ, N.; VAŇKOVÁ, A.; HALAMÍČEK, M. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN: 978-80-7623-023-1.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Smart technologie pro prediktivní údržbu. MM Průmyslové spektrum, 2019, č. 11, s. 72-73. ISSN: 1212-2572.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J. Customer Satisfaction Modelling in Digital Marketing Era. In SGEM INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL sCIENCES AND ARTS. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 5. Albena Bulgaria: STEF92 Ltd., 2018. p. 233-240. ISBN: 978-619-7408-65-2. ISSN: 2367-5659.
Detail

SCHÜLLER, D.; MIROŠOVÁ, L. SIGNIFICANT MEDIA OF ON-LINE MARKETING COMMUNICATION IN CULTURE SECTOR. In SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 5. Sofia Bulgaria: STEF92 Ltd., 2018. p. 867-872. ISBN: 978-619-7408-65-2. ISSN: 2367-5659.
Detail

PUTNOVÁ, A.; ZÁKLASNÍK, M. Business Ethics - 30 Years after the Velvet Revolution. Case Study from the Czech Republic. Dublin, Ireland: International Vincentian Business Ethics Conference, 2019. p. 38-39.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Logistics Conception in the Conditions of Circular Economy. Carpathian Logistics Congress: Book of Abstracts. Zakopane, Poland (EU): Tanger Ltd., 2019. p. 8-8.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Perception of social companies at customers’ side in Czech business environment. Littera Scripta, 2020, vol. 12, no. 2, p. 67-78. ISSN: 1805-9112.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. Customers’ behaviour during purchasing vegetarian products in global retail environment. In The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Capabilities for smart services in manufacturing companies. Littera Scripta, 2020, vol. 12, no. 2, p. 19-29 (11 p.)ISSN: 1805-9112.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of in-store marketing and customers' behaviour in outdoor shops. In MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. Kusá, A., Zaušková, A., Bučková, Z. Trnava, SK: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 652-666. ISBN: 978-80-572-0038-3.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Začlenění smart technologií v podnicích. MM Průmyslové spektrum, 2020, č. 3, s. 44-45. ISSN: 1212-2572.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. THE IMPACT OF INNOVATION FLEXIBILITY ON INNOVATION PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM MANUFACTURING COMPANIES. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. p. 245-257. ISBN: 978-80-245-2378-1.
Detail

MEDONOS, M.; JUROVÁ, M. PRODUCTION LEAD TIME AS A TOOL TO MEASURE LEANNESS LEVEL. Acta academica karviniensia, 2019, vol. 19, no. 4, p. 42-50. ISSN: 1212-415X.
Detail

SMOLÍKOVÁ, L.; SCHÜLLER, D. Importance of Stakeholders within University Social Responsibility. Economics and Culture, 2021, vol. 18, no. 1, p. 46-58. ISSN: 2256-0173.
Detail

PFEIFER, M. R. Transition of an academic start-up: From public to private – Expert interview from a start-up from the Czech Republic. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2022. p. 62-62. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail

PFEIFER, M. R. Managers and Employees during COVID-19 in the Czech Republic: From telecommuting to home office - An ordinal regression model. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2022. p. 63-63. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail

Medonos, M. Leanness level of manufacturing companies - a survey on lean manufacturing implementation. Acta academica karviniensia, 2021, vol. 21, no. 2, p. 54-65. ISSN: 1212-415X.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation of Corporate Business - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Brno, FP VUT: 2019. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Brno, FP VUT: 2017. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-5531-3.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Business with China - partnership, opportunity or thread?. 2019.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; FERREIRA, F. The Financial Benefits of Smart Service Provision in the Brazilian Manufacturing Sector. Scientia&Societas, 2023, vol. 19, no. 1, p. 19-32. ISSN: 1801-7118.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Přínosy smart služeb pro malé a střední podniky. MM Průmyslové spektrum, 2023, č. 7, 8, s. 22-23. ISSN: 1212-2572.
Detail