Detail projektu

Laboratorní testy denitrifikačních bioreaktorů

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Projekt je zaměřen na studium denitrifikačních bioreaktorů, kde bude sledován zejména vliv přídavku ocelové náplně, čímž je možné kromě dusičnanů z podzemních vod odstraňovat také fosforečnany. Výzkum bude mít formu laboratorních testů na denitrifikačních kolonách, kde bude sledováno odstraňování těchto nutrientů v závislosti na provozních parametrech. Obsahem výzkumu bude také stanovení fenolických látek, které mohou mít vliv na denitrifikační účinnost a ekotoxicitu výluhů, ve výluzích z vybraných dřevních materiálů.

Označení

FAST-J-18-5346

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z. Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva a možnosti zmírnění negativního vlivu. In Mladá voda břehy mele 2018 - Sborník příspěvků konference. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, 2018. s. 71-78. ISBN: 978-80-270-3802-2.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Organic substances in woodchip aqueous leachates and their ecotoxicity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 597-604. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z. Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva a možnosti zmírnění negativního efektu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2020. ISSN: 1801-4399.
Detail

HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Návrh in situ denitrifikačního bioreaktoru. In Odpadové vody 2018 Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 93-98. ISBN: 978-80-973196-0-1.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K. Odstávky denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva. JUNIORSTAV 2019 - 21. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, 2019. s. 367-372. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Phosphorus removal from agricultural runoff by enhanced denitrifying woodchip bioreactors. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 645-652. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
Detail