Detail projektu

Konfokální Ramanova mikroskopie jako nová analytická metoda pro stanovení stádia hydratace alkalicky aktivovaných alumosilikátů

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Konfokální Ramanova mikroskopie se v posledních letech stala novou metodou strukturní analýzy fází C-S-H díky své molekulární citlivosti. Ramanova spektroskopie je technikou založenou na interakci světla s chemickými vazbami vzorku. Ramanovo spektrum je jedinečné pro každé chemické složení a může poskytnout kvalitativní a kvantitativní informace o materiálu. Zatím nebyly nalezeny žádné vědecké informace o určení C-A-S-H v alkalicky aktivovaných materiálů. Proto je nutné rozšířit studium v tomto oboru vědy.

Označení

FAST-J-18-5568

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mikhailova Olesia, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MIKHAILOVA, O.; DEL CAMPO, A.; ROVNANÍK, P.; FERNÁNDEZ, J.; TORRES-CARRASCO, M. In situ characterization of main reaction products in alkali-activated slag materials by Confocal Raman Microscopy. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2019, vol. 99, no. 1, p. 32-39. ISSN: 0958-9465.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. Effect of polyethylene glycol on the rheological properties and heat of hydration of alkali activated slag pastes. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing Ltd, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail