Detail projektu

Experimentální stanovení závislosti odebraného množství vody z výtokových armatur na tlakových poměrech

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Cílem je experimentálně stanovit závislost odebraného množství vody respektive spotřeby vody a okamžitého průtočného množství na tlaku u jednotlivých typů výtokových armatur. V rámci experimentu, se předkládá modifikace hydraulického okruhu v laboratoři ÚVHO. Hydraulický okruh bude modifikován a doplněn tak, aby bylo možné na něj osadit různé typy výtokových armatur. Před každou testovanou výtokovou armaturu bude umístěný SMART meter, který bude umožňovat online sledování měřených hodnot a export dat. Měřící technika je dostupná na ÚVHO.

Označení

FAST-J-18-5339

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KORABÍK, M. Pressure as an Operating Factor Influencing Water Consumption and Its Unevennes:Real Case Study. New Technologies in Water Sector, Book of Abstracts. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2018. p. 177-178. ISBN: 978-953-8168-23-9.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, J. Principles of Obtaining and Preparing Data for Calibration Of Drinking Water Quality Model in Water Distribution Network. New Technologies in Water Sector, Book of Abstracts. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2018. p. 175-176. ISBN: 978-953-8168-23-9.
Detail

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; KOLKOVÁ, H. Laboratorní stanovení rychlosti poklesu koncentrace volného chloru v proudu vody. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 379-383. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; RUČKA, J. The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters. Proceedings, 2018, vol. 2, no. 11, p. 1-9. ISSN: 2504-3900.
Detail

SUCHÁČEK, T.; ALDEA, A.; BYLKA, J.; MARKO, I.; TUHOVČÁK, L. Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe. Proceedings, 2018, vol. 2, no. 11, p. 1-8. ISSN: 2504-3900.
Detail