Detail projektu

Konference doktorského studia 2017

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Konference bude setkáním studentů doktorandského studia na FA VUT v Brně konaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na aktuálně zpracovávané téma svojí disertační práce. Každý ze studentů vytvoří současně grafický poster velikosti A1, který bude prezentovat téma dizertační práce na společné výstavě. Porota složená z interních i externích odborníků poskytne studentům okamžitou zpětnou vazbu a případně navrhne další směřování výzkumu.

Klíčová slova
doktorské studium, výzkum, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav prostorové tvorby
- příjemce (01.05.2017 - 31.12.2017)
Ústav urbanismu
- spolupříjemce (01.05.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

Výsledky

SERENČKO, I. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru. In PhD Research Sympozium 2017. 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálů. In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 61-66. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017. PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

JENČKOVÁ, B. Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury. In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. s. 13-20. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu. In PhD Research Sympozium 2017. 2017. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-5549-8.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; JENČKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, E.; JEŽKOVÁ, T.; KILNAROVÁ, P.; KRAUT, J.; LEITMANNOVÁ, A.; LIČKOVÁ, N.; MATYÁŠOVÁ, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; KŘÍŽOVÁ, I.; KUDA, D.; SERENČKO, I.; SMRŽOVÁ, K.: Výstava konferenčních posterů PhD Research Sympozia 2017. Brno, galerie MINI (03.11.2017)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.: PhD Research Sympozium 2017. Brno (08.11.2017)
Detail