Detail projektu

Vliv okrajových podmínek na optimalizaci tlakových poměrů ve vodárenských sítích

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Navrhovatel se v rámci disertační práce zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodních sítích. V rámci metodiky pro optimalizaci bude provedena analýza dopadu různých okrajových podmínek a budou provedeny tzv. "case studies" pro vytvořenou metodiku. Podstatou projektu je provedení této analýzy a případových studií na reálných vodárenských sítích a kvantifikace dopadů (4 faktory - ztráty a spotřeba vody, energetická náročnost a uhlíková stopa) a následná aplikace a zpracování v rámci disertační práce.

Označení

FAST-J-17-4384

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption. 15th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2017. London, UK: Figshare, 2017. p. 1-8.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. s. 127-135. ISBN: 978-80-227-4749-3.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Evaluation of water loss and the effectiviness of their reduction - economic loss level. Water loss detectives, 2017, vol. VII, no. 10, p. 25-28. ISSN: 2457-6999.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 786-792. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Sensitivity analysis of water consumption in an office building. E3S Web of Conferences, 2018, vol. 30, no. 01002, p. 1-9. ISSN: 2267-1242.
Detail