Detail projektu

Modifikace povrchu SLM (selective laser melting) komponent pomocí elektronového svazku

Období řešení: 01.04.2016 — 31.12.2016

Označení

FV 16-08

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matlák Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Havlík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚMVI-odbor kovových materiálů
- příjemce (01.04.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující (2016-04-01 - 2016-12-31)