Detail projektu

Vyvážecí traktorová souprava s hybridním pohonem

Období řešení: 01.01.2017 — 31.03.2020

O projektu

Hlavními cíli projektu je výzkum, vývoj, výroba funkčniho vzorku a prototypu vyvážecí traktorové soupravy, vybavené hybridním trakčním pohonem podvozku s akumulací elektrické energie a sofistikovaným systémem řízení. Energii vznikající při jízdě ze svahu, dosud běžně při mechanickém brzdění přeměňovanou (mařenou) na teplo, bude možné tímto systémem ukládat v akumulátoru. Tato energie bude následně využita k elektrickému pohonu zdvojené nápravy vyvážecí traktorové soupravy. Instalací elektrického pohonu na zdvojenou nápravu VTS dojde k navýšení maximálního příkonu pohonu podvozku dopravního stroje převážně v extrémních terénních podmínkách lesních porostů, vybaveného systémy navigace pomocí GPS/Glonas pro přípravu lesních porostů majiteli lesů, tak i pro operátory TDS.

Označení

TH02010115

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Mach Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pazdera Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.03.2020)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - nezadáno)

Výsledky

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; HUTÁK, P. Hybridní vyvážecí traktorová soustava. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02860-4.
Detail

ULRICH, R.; NERUDA, J.; JUŘÍK, J.; VÍTEK, O.; PROCHÁZKA, P.; Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole, CZ Agama a.s., Staré Město, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Vyvážecí traktorová souprava a přívěs nebo návěs. 308774, patent. (2021)
Detail