Detail projektu

Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

O projektu

Projekt se zabývá tvorbou metodických postupů a nástrojů sloužících k rozvoji venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU. Je situován do období výrazných legislativních změn, na které je nutné reagovat. Směřuje k provázání s ostatními obory. Pomůže zrychlení a zefektivnění procesu pozemkových úprav. Vytvoří podklady pro efektivní a objektivní rozhodování z hlediska časového a finančního pro kontrolu a řízení procesu pozemkových úprav.

Popis anglicky
The project deals with the creation of methodologies and tools used for the development of rural landscape land use planning measures in the context of the implementation of common EU policies. It is situated in a time period of major legislative changes, which must be addressed. Aims at the connection with other professions. Helps to accelerate and streamline the process of land use planning. Creates a basis for efficient and objective decision-making for the inspection and management.

Klíčová slova
land use planning- landscape- development- ownership- land registry- cadastre- water management- erosion- soil

Klíčová slova anglicky
land use planning- landscape- development- ownership- land registry- cadastre- water management- erosion- soil

Označení

TD020241

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

- plně financující (2014-01-01 - nezadáno)

Výsledky

DOLEŽAL, P.; PODHRÁZSKÁ, J.; DUMBROVSKÝ, M.; KARÁSEK, P.; MARTÉNEK, J.; KUČERA, J.; KONEČNÁ, J.; POCHOP, M.; TOMAN, F.: Metodický návod PÚ; Metodický návod k provádění vybraných činností v procesu pozemkových úprav. VUT v Brně, FAST, Ústav vodního hospodářství krajiny. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.: C faktor; C faktor. Ústav vodního hospodářství krajiny. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
Detail