Detail projektu

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je založení a propagace přípravných kurzů k talentovým zkouškám. Dalším cílem je vytvoření sítě partnerských středních škol, které by kurzy svým studentům propagovaly a současně se zapojovaly do dalších rozvojových projektů, animačních programů FA VUT apod.

Popis anglicky
The aim of the project is the establishment and promotion of preparatory courses for talent examinations. Another goal is to create a network of partner secondary schools to their students courses simultaneously promote and engage in other development projects, animation programs, etc.

Klíčová slova
přípravný kurz, talentová zkouška, uchazeči, střední školy

Označení

RP_VS/2015/2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kratochvíl Jan, Ing. arch. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav zobrazování
- příjemce (11.02.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)