Detail projektu

Veřejné proStory - Příběhy z města

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Projekt se zabývá proměnou veřejných prostorů, které ovlivňují způsob života ve městě, a změnou jejich využívání a jejich vlivem na obyvatele města. Je rozdělen do části průzkumné, části zpracování a části prezentování výsledků formou přednášky a výstavy.

Označení

FA-J-15-2836

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ČERMÁKOVÁ, M. Společenské determinanty architektury měst - New York dnešní v odrazu Benátek minulých. In PhD Workshop 2015: Sborník příspěvků doktorského workshopu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 20-23. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail