Detail publikace

Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu

Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer

Originální název

Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu

Anglický název

Effect of water-glass silicate module and temperature on the properties of alkaline activated brick dust

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V příspěvku je popsána alkalická aktivace cihelného střepu draselným vodním sklem o silikátovém modulu 1,2 a 1,4. Uvedeny jsou pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech těles uložených při teplotě 20 °C a po 7 dnech uložení při teplotě 60 °C. Pevnosti jsou dány do vztahu k poměru přítomných oxidů SiO2/Al2O3, Na2O+K2O/SiO2, Na2O+K2O/Al2O3. Vzniklé produkty byly studovány termickou analýzou a rastrovacím elek-tronovým mikroskopem.

Anglický abstrakt

The article describes alkali-activation of the brick body with potassium water glass having the silicate modu-lus of1.2 and 1.4. The 7 and 28 days bending and compressive strengths of the specimens stored at 20 °C and the strengths of specimens cured at 60 °C for 7 days are presented. The strengths are put into relation to the ratio of oxides, SiO2/Al2O3, Na2O+K2O/SiO2, Na2O+K2O/Al2O3. The resulting products were studied by means of ther-mal analysis and scanning electron microscopy.

Klíčová slova

cihelný prach, draselné vodní sklo, alkalický aktivátor, geopolymer

Klíčová slova v angličtině

brick dust, potassium water glass, alkaline activator,geopolymer

Autoři

Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer

Vydáno

30. 5. 2017

Nakladatel

Stavebná fakulta Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

Construmat 2017

Strany od

82

Strany do

89

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT137436,
  author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
  title="Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu",
  booktitle="Construmat 2017",
  year="2017",
  pages="82--89",
  publisher="Stavebná fakulta Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-4689-2"
}