Detail projektu

Určování nadmořských výšek v horských oblastech

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Projekt je zaměřen na zpřesnění a zvýšení efektivity metody určování nadmořských výšek bodů v horských oblastech. Cílů bude dosaženo zahrnutím astronomických, topografických a gravimetrických dat do procesu zpracování. Konkrétně se jedná o uvážení vlivu různých typů tížnicových odchylek (astronomické, gravimetrické, topografické) na trigonometrická měření a na průběh hladinových ploch. Bude zhodnocen přínos jednotlivých typů tížnicových odchylek pro řešení daných typů úloh.

Označení

FAST-J-15-2863

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T.; BUDAY, M. Interpolace Astrogeodetických Tížnicových Odchylek Pomocí Topografických Tížnicových Odchylek. JUNIORSTAV 2017 - Sborník abstraktů. 2017. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

KRATOCHVÍL, R. Program for the Interpolation of the Astrogeodetic Deflections of the Vertical. XXXIV Sejmik SNK. 2017. ISBN: 978-83-7717-259-9.
Detail

KRATOCHVÍL, R. VÝPOČET KVAZIGEOIDU Z RŮZNORODÝCH DAT. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 809-815.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Use of the topographic deflections of the vertical for computation of the quasigeoid. In Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. 1st. London: CRC Press/Balkema, 2020. p. 123-128. ISBN: 978-0-367-34651-5.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Užití topografických tížnicových odchylek pro výpočet kvazigeoidu. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOINFORMATIKA 2019. 1. Košice: ÚGKaGIS, FBERG TuKE, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-3340-3.
Detail