Detail projektu

STANOVENÍ PŮDNÍ ERODOVATELNOSTI NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE POMOCÍ DEŠŤOVÉHO SIMULÁTORU

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je studium infiltrace, povrchového odtoku a ztáty půdy během simulace dešťových srážek. Simulace bude probíhat na experimentálních plochách vybraných na svažitých, erozně ohrožených pozemcích. Dále bude stanovena zrnitost, vlhkost, objemová hmotnost, pórovitost, hrudkovitost půdy a další fyzikální vlastnosti, jakožto ukazatele stavu půdního horizontu. Výzkum bude navazovat na FAST-J-14-2295 Účinek intenzity deště na vodní erozi v rámci svahu na pozemcích s půdní krustou na povrchu.

Označení

FAST-J-15-2792

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

LARIŠOVÁ, L. Využití přenosného simulátoru deště ve výzkumu půdní krusty. Sborník konference Pedologické dny 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-244-4802-2.
Detail