Detail projektu

Využití deterministického šumu a modální analýzy v nedestruktivní testování stavebních materiálů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstatou projektu je otestování nové nedestruktivní metody na bázi deterministického šumu. Neměřené spektrum vibrací bude porovnáno s výsledky získanými analytickými metodami, ale také numerickými metodami na bázi metody konečných prvků a modální analýzy. Průběh řešení projektu je koncipován tak, aby se postupovalo od jednoduše měřitelných vzorků až po obtížné situace. Předpokládá se, že akustický útlum materiálu a tvar vzorku budou rozhodujícími faktory pro rozlišovací schopnost metody.

Označení

FAST-S-15-2662

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Carbol Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; CHARVÁTOVÁ CAMPBELL, A. Methods for topography artifacts compensation in scanning thermal microscopy. Ultramicroscopy, 2015, vol. 155, no. 1, p. 55-61. ISSN: 0304-3991.
Detail

MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; HORÁKOVÁ, M.; MIRANDA, A. Numerical correction of topography artifacts in scanning thermal microscopy. In CONFERENCE PROCEEDINGS NANOCON 2015. 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

MARTINEK, J.; CARBOL, L. Comparison of Modal Analysis Using FEM and Eigenfrequency Measurements. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 294-300. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail