Detail projektu

Využití střídavého elektrického pole pro posouzení fyzikálních vlastností stavebních materiálů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Pro správné chápání vlastností stavebních materiálů se neobejdeme bez poznatků vysvětlujících jejich chování. Je třeba pochopit děje ve struktuře a vysvětlit jejich vazbu na vnější chování i vlastnosti materiálů. Procesy probíhající v dielektriku (potažmo většině stavebních látek) ve střídavém elektrickém poli jsou ovlivňovány přímo strukturou daného stavebního materiálu, případně jeho stavem. Střídavé elektrické pole se jeví jako vhodný nástroj pro tento popis a srovnání.

Klíčová slova anglicky
impedance spectroscopy, dielectric losses, loss factor, structure, elektrictric conductivity

Označení

FAST-S-15-2626

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Carbol Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vojkůvková Petra, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Changes of Electrical Parameters of Cement Chipboards Cetris-Basic after Freezing Cycle. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 197-202. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CARBOL, L. The Use of Simulation Models for Complex Description of Permittivity of Building Materials. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 191-196. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail