Detail projektu

Corbusier, Sharoun, Mies, Gropius, Libeskind, Koolhaas

Období řešení: 25.04.2014 — 31.12.2014

Označení

IRP 7/2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bímová Marta, Ing. arch. - hlavní řešitel
Kubínová Šárka, Ing. arch. - spoluřešitel

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)
Ústav teorie architektury
- spolupříjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-04-25 - 2014-12-31)

Výsledky

BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - cohousing. In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 12-17. ISBN: 978-80-214-4994-7.
Detail