Detail projektu

Hodnocení veřejných prostranství

Období řešení: 25.04.2014 — 31.12.2014

O projektu

Na příkladu města Brna je hledán a zároveň ověřován způsob, jak co nejobjektivněji a přitom jednoduše vyhodnotit kvality konkrétních náměstí. Jsou použity a porovnány tři různé metody: 1. multikriteriální hodnocení (pohled architekta-urbanisty), 2. hodnocení skutečných aktivit (pohled sociologa) a 3. dotazníkové šetření (pohled uživatele náměstí). Lze předpokládat, že veřejně prezentované výsledky hodnocení povedou k větší aktivitě místních obyvatel a pomůžou obecním úřadům, hledajícím možnost zlepšení stávající situace, v rozhodování. Popsané metody hodnocení jsou využitelné pro posouzení kvality náměstí také v jiných městech.

Popis anglicky
On the example of Brno city the way how to evaluate the quality of particular squares objectively and easily is searched and verified. Three different methods are used and compared: 1. multi-objective evaluation (from the perspective of architect-urban designer), 2. evaluation of real time activities (from the perspective of sociologist) and 3. questionnaire (from the perspective of square users). It's assumed that publicly presented results of the evaluation will lead to greater activity of local residents and will help municipal authorities, seeking the opportunity to improve the current situation, in a decision-making process. Described evaluation methods are also useful for assessing the quality of squares in other cities.

Klíčová slova
náměstí; veřejné prostranství; město; Brno; hodnocení kvality veřejných prostranství

Klíčová slova anglicky
square; public space; city; Brno; evaluation of the quality of public spaces

Označení

IRP 5/2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování V.
- příjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-04-25 - 2014-12-31)