Detail projektu

Mezinárodní studentský workshop FA VUT v Brně s MSA Münster, ve spolupráci s COPA

Období řešení: 25.04.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu a jeho výstupem bylo zhotovení odborné publikace prezentující výsledky studentských prací z mezinárodního studentského workshopu s MSA Münster na téma „Návrh návštěvnického centra COPA do areálu vily Stiassny“. Projekt navazuje na spolupráci FA VUT v Brně s MSA Münster a COPA (Centrem obnovy památek 20. století), které bylo nápomocno při získávání podkladů pro zadání tématu návrhu návštěvnického centra COPA a nápomocno při získávání materiálů pro publikaci.

Popis anglicky
The aim of the project and its output has been making professional publications presenting the results of student work from an international student workshop with MSA Münster on the theme "Design the visitor center to COPA complex of villas Stiassny ." The project builds on cooperation FA BUT with MSA Münster and COPA ( Centre for restoration of monuments of the 20th century ) , which has been instrumental in obtaining data for the assignment of topics draft visitor center COPA and assist in obtaining material for publication.

Klíčová slova
architektura, COPA, památky, vila, Stiassni, workshop, návštěvnické, centrum

Klíčová slova anglicky
architecture, COPA, monuments, villa, Stiassni, workshop, Visitor Centre

Označení

IRP 4/2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování V.
- příjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)
Ústav teorie architektury
- spolupříjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-04-25 - 2014-12-31)

Výsledky

DOFKOVÁ, J. a Czajkowski Petr. Foto a výkresová dokumentace k rekonstrukci vily Stiassni, dokumentování sond do stavebních konstrukcí.
Detail

HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně. Architektura. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN: 978-80-7204-911-0.
Detail