Detail projektu

Výpočet kvazigeoidu na území masivu Kralický Sněžník z geodeticko - astronomických měření

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Na základě astrnomicko - geodetických měření na vybraných bodech sítě "Kralický Sněžník", provedeným systémem MAAS-1, určit průběh astronomického kvazigeoidu. Na stejných bodech sítě bude provedena i GNSS/nivelace. Následně bude astronomický kvazigeoid porovnán s kvazigeoidem z GNSS/nivelace a gravimetrickým kvazigeoidem.

Označení

FAST-J-14-2375

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J. MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK. Berlín: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 2014. s. 26-26. ISBN: 978-83-61576-29-7.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J. Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2016, roč. 62, č. 6, s. 117-125. ISSN: 1805-7446.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T. Mobilní Automatizovaný Astronomický Systém Jako Alternativa Nivelaci v Horském Prostředí. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail