Detail projektu

Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Výzkum plánujeme zaměřit na dvě oblasti: 1) Formulaci vhodných definic zpožděné diskrétní maticové exponenciály pro více matic. Navržené definice budou prověřovány z hlediska jejich vhodnosti pro užití při popisu řešení i z hlediska jejich případných aplikací pro reprezentace řešení lineárních diskrétních homogenních i nehomogenních systémů. 2) Nalezení nových algoritmů řešení pro funkcionální diferenciální rovnice a parciální diferenciální rovnice založených na iteračních metodách

Označení

FEKT-S-14-2200

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Výsledky

KLIMEŠOVÁ, M. Stochastic Differential Equations. In Student EEICT. Tábor 43a, 61200 Brno: LITERA, 2014. p. 150-154. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

CHERNIKAVA, A. Partial metric on finite formal contexts. In Proceedings of the 20th conference Student EEICT. Brno: LITERA, 2014. p. 125-130. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

KOVÁR, M.; CHERNIKAVA, A. On the Proof of the Existence of Undominated Strategies in Normal Form Games. AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY, 2014, vol. 121, no. 04, p. 332-337. ISSN: 0002-9890.
Detail

KŘEHLÍK, Š. Relations between hypergroups of linear differential operators in the Jacobi form. In STUDENT EEICT. 2014. p. 155-159. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. Representation of the solutions of linear discrete systems with constant coefficients and two delays. Abstract and Applied Analysis, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-19. ISSN: 1085-3375.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. General explicit solution of planar weakly delayed linear discrete systems and pasting its solutions. Abstract and Applied Analysis, 2014, vol. 2013, no. 1, p. 1-37. ISSN: 1085-3375.
Detail

DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; STEVIČ, S.; ŠMARDA, Z. Note on the existence of periodic solutions of a class of systems of differential-difference equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, vol. 2014, no. 232, p. 922-928. ISSN: 0096-3003.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a solvable system of rational difference equations. JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2014, vol. 2014(20), no. 5-6, p. 811-825. ISSN: 1023-6198.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. On periodic and solutions converging to zero of some systems of differential-difference equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, vol. 2014, no. 227, p. 43-49. ISSN: 0096-3003.
Detail

LIN, R.; ZHAO, Y.; ŠMARDA, Z.; KHAN, Y.; WU, Q. Newton-Kantorovich and Smale uniform type convergence theorem for a deformed Newton method in Banach spaces. Abstract and Applied Analysis, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1085-3375.
Detail

KHAN, Y.; FARAZ, N.; ŠMARDA, Z. A novel iterative scheme and its application to differential equations. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1537-744X.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Application of Stochastic Differential Equations. In Matematika, informatika a aplikované vědy. Brno: Vydavatelské oddělení UO, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Heat process optimal control. In MITAV 2014, Matematika, informatika a aplikované vědy. UNOB Brno, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Study of interval stability of discrete systems by Lyapunov function method. In MITAV 2014, Matematika, informatika a aplikované vědy. UNOB, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A.; KHUSAINOV, D.; DIBLÍK, J. Stability and convergence of linear discrete systems with delay. In CDDEA 2014. ŽU, 2014. p. 9-10. ISBN: 978-80-554-0885-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Heat equation with delay optimal control. In CDDEA 2014. ŽU, 2014. p. 30-31. ISBN: 978-80-554-0885-9.
Detail

BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; DEMCHENKO, H. Optimal control of the heating process without delay. Bulletin Kiev University, series: physics and Mathematics, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 203-206. ISSN: 1812-5409.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M. Stochastic Differential Equations in Biology. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. Brno: FEKT VUT, 2014. p. 23-26. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

KŘEHLÍK, Š. Hypergroups of Differential Operators Motivated by a Function Describing a Certain General System. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. 2014. p. 93-98. ISBN: 978-80-7231-957-2.
Detail

LIN, R.; REN, H.; ŠMARDA, Z.; WU, Q.; KHAN, Y.; HU, J. New families of third-order iterative methods for finding multiple roots. Journal of Applied Mathematics, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1110-757X.
Detail

DIBLÍK, J.; DEMCHENKO, H.; BAŠTINEC, J. Stability of linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In 46. konfeencia slovenských matematikov. Žilina: JSMF, 2014. p. 18-20. ISBN: 978-80-554-0946-7.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Planar linear weakly delayed discrete systems with constant coefficients. In 46. konfeencia slovenských matematikov. Žilina: JSMF, 2014. p. 25-27. ISBN: 978-80-554-0946-7.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Stability of nonlinear planar discrete systems, which describe the dynamics of neutral networks. In Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences 2014. Brno: UNOB, 2014. p. 65-75. ISBN: 978-80-7231-978-7.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. Solvability of nonlinear difference equations of the fourth order. Electronic Journal of Differential Equations, 2014, vol. 2014, no. 264, p. 1-14. ISSN: 1072-6691.
Detail

CHVALINA, J.; KŘEHLÍK, Š.; NOVÁK, M. Homomorphisms of EL-hyperstructures on a certain clasical transformation. In 12th AHA Conference. Xanthi: 2014. p. 55-60. ISBN: 978-80-558-0613-6.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Stochastic Differential Equations. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 526-530. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

ŠAFAŘÍK, J. Weakly delayed planar linear discrete systems and conditional stability. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 541-545. ISBN: 80-214-5148-3.
Detail

DIBLÍK, J.; FEČKAN, M.; POSPÍŠIL, M. Nonexistence of periodic solutions and S-asymptotically periodic solutions in fractional difference equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 257, no. 1, p. 230-240. ISSN: 0096-3003.
Detail

DEMCHENKO, H. Optimization of linear differential systems by Lyapunov direct method. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 511-515. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Stability of the Stochastic Differential Systems with Two-Dimensional Brownian Motion. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

ŠMARDA, Z.; KHAN, Y. An efficient computational approach to solving singular initial value problems for Lane–Emden type equations. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, vol. 2015, no. 290, p. 65-73. ISSN: 0377-0427.
Detail

GABOR, G.; RUSZKOWSKI, S.; VÍTOVEC, J. Ważewski type theorem for non-autonomous systems of equations with a disconnected set of egress points. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 265, no. 6, p. 358-369. ISSN: 0096-3003.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠAFAŘÍK, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. In Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. p. 138-139. ISBN: 978-617-571-116-3.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Representation of Solutions of Weakly Delayed Planar Discrete Systems. In Dynamical System, Modelling and Stability Investigation. 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kiev, 2015. p. 14-15. ISBN: 978-617-571-116-3.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; RŮŽIČKOVÁ, M. Линейные динамические системы с последействием. Представение решений, устойчивость, управление, стабилизация. 1. 1. Киев: Информационно-аналитическое агенство, 2015. 252 s. ISBN: 978-617-571-114-9.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$. In MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-7231-998-5.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M.; BAŠTINEC, J. Stability of Stochastic Differential Systems. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2015). Brno: Univerzita obrany, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-7231-998-5.
Detail

DIBLÍK, J. Explicit integral criteria for the existence of positive solutions of the linear delayed equation $\dot x(t) =-c(t)x(t-\tau(t))$. ADVANCES IN MATHEMATICS, 2015, vol. 280, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0001-8708.
Detail

REBENDA, J.; ŠMARDA, Z. A New Iterative Method for Linear and Nonlinear Partial Differential Equations. AIP conference proceedings, 2015, vol. 2015, no. 1648, p. 1-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

ZHAO, Y.; LIN, R.; ŠMARDA, Z.; KHAN, Y.; CHEN, J.; WU, Q. Semilocal Convergence Theorem for the Inverse-Free Jarratt Method under New Hölder Conditions. The Scientific World Journal, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1537-744X.
Detail

KHAN, Y.; ŠMARDA, Z.; FARAZ, N. On the study of viscous fluid due to exponentially shrinking sheet in the presence of thermal radiation. Thermal Science, 2015, vol. 2015, no. 19, Suppl.1, p. 191-196. ISSN: 0354-9836.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M. Stability of Stochastic Differential Systems. In Sborník příspěvků studentské konference Kohútka 2015. Brno: FEKT VUT, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-5239-8.
Detail

BEREZANSKY, L.; DIBLÍK, J.; SVOBODA, Z.; ŠMARDA, Z. Simple uniform exponential stability conditions for a system of linear delay differential equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 2015, no. 250, p. 605-614. ISSN: 0096-3003.
Detail

STEVIČ, S.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a close to symmetric system of difference equations of second order. Advances in Difference Equations, 2015, vol. 2015, no. 264, p. 1-17. ISSN: 1687-1847.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On the system of difference equations $$ x_n=\frac{x_{n-1}y_{n-2}}{ay_{n-2}+by_{n-1}}, y_n=\frac{y_{n-1}x_{n-2}}{cx_{n-2}+dx_{n-1}}$$. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 2015, no. 270, p. 688-704. ISSN: 0096-3003.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. STABILITY AND EXPONENTIAL STABILITY OF LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND SINGLE DELAY. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, vol. 269, no. 1, p. 9-16. ISSN: 0096-3003.
Detail

REBENDA, J.; ŠMARDA, Z. Convergence analysis of an iterative scheme for solving initial value problem for multidimensional partial differential equations. Computers and Mathematics with Applications, 2015, vol. 2015 (70), no. 8, p. 1772-1780. ISSN: 0898-1221.
Detail

STEVIČ, S.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a product-type system of difference equations of second order solvable in closed form. Journal of Inequalities and Applications, 2015, vol. 2015, no. 327, p. 1-15. ISSN: 1029-242X.
Detail

STEVIČ, S.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. Boundedness character of a fourth-order system of difference equations. Advances in Difference Equations, 2015, vol. 2015, no. 315, p. 1-11. ISSN: 1687-1847.
Detail

REBENDA, J.; ŠMARDA, Z. Existence of solutions converging to zero for nonlinear delayed differential systems. Advances in Difference Equations, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1687-1847.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2. Pattaya, Thailand: 2015.
Detail

DEMCHENKO, H.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. Optimization of Linear Differential Systems with Delay by Lyapunov’s Direct Method. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. 2015. p. 49-57. ISBN: 978-80-7231-436-2.
Detail

DEMCHENKO, H.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. Optimal Control by Lyapunov's Direct Method. Dynamical System Modelling and Stability Investigation. 2015. p. 137-137. ISBN: 978-617-571-116-3.
Detail

DEMCHENKO, H.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. Optimization of Linear Differential Systems with Delay by Lyapunov’s Direct Method. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2015). 2015. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-998-5.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$. In MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015. p. 105-121. ISBN: 978-80-7231-436-2.
Detail

DEMCHENKO, H.; SVOBODA, Z.; VINCÚROVÁ, G. REPRESENTATION OF SOLUTIONS OF LINEAR DIFFERENTIAL SYSTEMS OF SECOND-ORDER WITH CONSTANT DELAYS BY DELAYED MATRIX EXPONENTIAL. 2015. p. 32-32.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential Systems with Two-dimensional Brownian motion. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. Brno: University of Defence, 2015. p. 8-20. ISBN: 978-80-7231-436-2.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a Fifth-Order Difference Equation. JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2016, vol. 20, no. 7, p. 1214-1227. ISSN: 1521-1398.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential Systems with Two-dimensional Brownian motion. In Mathematics, Information Technologiies, and Applied Science 2015. Brno: UNOB, 2016. p. 8-20. ISBN: 978-80-7231-436-2.
Detail

KHAN, Y.; FARAZ, N.; ŠMARDA, Z. Difference kernel iterative method for linear and nonlinear partial differential equations. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2016, vol. 27, no. 3, p. 671-676. ISSN: 0941-0643.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Conditional Stability of Weakly Delayed Planar Linear Discrete Systems. In Recent Advances in Mathematical and Computational Methods. Mathematics and Computers in Science in Science and Engineering Series | 44. Kuala Lumpur, Malaysia: WSEAS Press, 2015. p. 111-117. ISBN: 978-1-61804-302-3.
Detail

STANĚK, D. Rough Sets on State Spaces of Automata. In Studen EEICT Proceedings of the 22nd conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2016. p. 753-757. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠAFAŘÍK, J. Solution of a Weakly Delayed Difference System. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 763-767. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

VÁŽANOVÁ, G. GLOBAL SOLUTIONS TO LINEAR DELAYED DIFFERENTIAL EQUATIONS. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 733-737. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; SIRENKO, A. Stability, unevenly with delay, one of weak linear system with an aftereffect. Trudy NAN Ukrainy, 2016, vol. 29, no. 1, p. 129-146. ISSN: 1683-4720.
Detail

KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 768-772. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

CHVALINA, J.; STANĚK, D. Approximations on Power Sets of State Sets of Semihypergroup Actions. In XXXIV International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-460-7.
Detail

MENCÁKOVÁ, K. Matrix solution of difference linear systems arising in theory of digital filters. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 323-327. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

DEMCHENKO, H. Optimization of linear differential systems with a Delay by Lyapunov's direct method. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 748-752. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

BAŠTINEC, J.; MENCÁKOVÁ, K. Stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. In 7th Podlasie Conference on Mathematics. Bialystok, Poland: University of Bialystok, Poland, 2016. p. 25-26. ISBN: 978-83-7431-478-7.
Detail

DIBLÍK, J.; VÁŽANOVÁ, G. Positive solutions to Dickman equation. In 7th Podlasie Conference on Mathematics. Bialystok: University of Bialystok, Pland, 2016. p. 15-16. ISBN: 978-83-7431-478-7.
Detail

DEMCHENKO, H.; DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. Optimization of Linear Differential Systems with Multiple Delay. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System with Three-dimensional Brownian motion. In Matematika, Informační technologie a aplikované vědy. Brno: UNOB, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

DIBLÍK, J.; VÁŽANOVÁ, G. ON THE EXISTENCE OF GLOBAL SOLUTIONS OF ADVANCED DIFFERENTIIAL EQUATIONS. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). Brno: 2016. p. 15-20. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

SMETANA, B. Using Neural Networks in Data Mining. In XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-460-7.
Detail

SMETANA, B. REFLECTION METHODS OF DATA MINING IN THEORY OF SYSTEM. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). 1. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

SMETANA, B. COMPUTER-ASSISTED SEARCH OF THE ROOTS OF THE POLYNOMIAL. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 723-727. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

MENCÁKOVÁ, K.; DIBLÍK, J. Explicit Solutions of a Class of Discrete Equations. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

BEREZANSKY, L.; DIBLÍK, J.; SVOBODA, Z.; ŠMARDA, Z. New exponential stability conditions for linear delayed systems of differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1-18. ISSN: 1417-3875.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2016, vol. 2016, no. 51, p. 68-73. ISSN: 0893-9659.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of perturbed linear discrete systems. Advances in Difference Equations, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 1-20. ISSN: 1687-1847.
Detail

STEVIČ, S.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. Two-dimensional product-type system of difference equations solvable in closed form. Advances in Difference Equations, 2016, vol. 2016, no. 253, p. 1-20. ISSN: 1687-1847.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; MENCÁKOVÁ, K. Weakly Delayed Difference Systems in $R^3$. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-464-5.
Detail

CHVALINA, J.; KŘEHLÍK, Š.; NOVÁK, M. Cartesian composition and the problem of generalizing the MAC condition to quasi-multiautomata. Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2016, vol. XXIV, no. 3, p. 79-100. ISSN: 1224-1784.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential Systems with Four-Dimensional Brownian Motion. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2016 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers ). Brno: University of Defence, 2016. p. 7-30. ISBN: 978-80-7231-400-3.
Detail

SVOBODA, Z. REPRESENTATION OF SOLUTIONS OF LINEAR DIFFERENTIAL SYSTEMS OF SECOND-ORDER WITH CONSTANT DELAYS. Nonlinear Oscillations, 2016, vol. 19, no. 1, p. 129-141. ISSN: 1562-3076.
Detail

MENCÁKOVÁ, K.; DIBLÍK, J. Formula for explicit solutions of a class of linear discrete equations with delay. In Mathematics, InformationTechnologies and Applied Sciences 2016. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2016. p. 42-55. ISBN: 978-80-7231-400-3.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$. Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 91-92. ISBN: 978-80-227-4649-6.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Weakly Delayed Difference Systems in ${\mathbb R^3$ and their Solution. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 84-104. ISBN: 978-80-7231-400-3.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$. In Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Proceedings. First Edition. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 454-460. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of positive solutions of a discrete delayed equation. In Aplimat 2017, proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2017. p. 63-68. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Solution of special type Stochastic Differential equation. In Aplimat 2017, proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2017. p. 69-80. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

DEMCHENKO, H.; DIBLÍK, J. Optimality Conditions for Scalar Linear Delayed Differential Equations. In 16th Conference on Applied Mathematcs Aplimat 2017, Proceedings. First Edition. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 440-444. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

BAŠTINEC, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Solution of special type stochastic differential equation. In Aplimat 2017, 16th conference on applied mathematics. Bratislava, Slovensko: Slovak Unicersity of Technology in Bratislava, 2017. p. 23-24. ISBN: 978-80-227-4649-6.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Asymptotic behavior of positive solutions of a discrete delayed equation. In Aplimat 2017, 16th conference on applied mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 21-22. ISBN: 978-80-227-4649-6.
Detail

CHVALINA, J.; STANĚK, D. Sequences of automata formed by groups of polynomials and by semigroups of linear differential operators. Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 71-73. ISBN: 978-80-227-4649-6.
Detail

DIBLÍK, J.; KÚDELČÍKOVÁ, M. Two classes of asymptotically different positive solutions to advanced differential equations via two different fixed-point principles. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2017, vol. 40, no. 3, p. 1422-1437. ISSN: 1099-1476.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; KLIMEŠOVÁ, M. Large-time behavior of a class of positive solutions of discrete equation \Delta u(n + k) = -p(n)u(n) in the critical case. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). AIP conference proceedings. Rhodos: American Institute of Physics, 2017. p. 480005-1 (480005-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOVÁR, M.; HEGER, Z.; CERNEI, N.; PŘÍBORSKÝ, J. Mathematical Model of Serum PSA - Urinary Sarcosine Dependency and Its Impact On Prostate Tumor Geometry. In Aplimat 2017, proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2017. p. 878-887. ISBN: 978-80-227-4650-2.
Detail

SVOBODA, Z.; DIBLÍK, J. The solutions of second-order nonhomogenuous linear differential systems with constant delays. In 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017; Bratislava; Slovakia; 31 January 2017 through 2 February 2017; Code 131656. Bratislava Slovak republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 461-466. ISBN: 9788022746502.
Detail

KOVÁR, M.; KLIMEŠOVÁ, M.; KŘEHLÍK, Š.: ContextGeneralizedMetrics; Attribute Generalized Metrics. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/ContextGeneralizedMetrics.jsp. (software)
Detail

KOVÁR, M.; KŘEHLÍK, Š.; KLIMEŠOVÁ, M.: ContextGeneralizedMetrics2; Object Generalized Metrics. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/ContextGeneralizedMetrics2.jsp. (software)
Detail

KOVÁR, M.; KLIMEŠOVÁ, M.; KŘEHLÍK, Š.: AttributeFrameworks; Attribute Frameworks. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/AttributeFrameworks.jsp. (software)
Detail

KOVÁR, M.; KŘEHLÍK, Š.; KLIMEŠOVÁ, M.: ObjectFrameworks; Object Frameworks. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/ObjectFrameworks.jsp. (software)
Detail

KOVÁR, M.; KLIMEŠOVÁ, M.; KŘEHLÍK, Š.: FormalConcepts; Formal Concept Object Distances. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/FormalConcepts.jsp. (software)
Detail

NOVÁK, M.; KŘEHLÍK, Š.: dtm; Differential Transformation Method. Server Ústavu matematiky FEKT VUT. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/maplenet/dtm.html. (software)
Detail

KOVÁR, M.; KŘEHLÍK, Š.; KLIMEŠOVÁ, M.: FormalConcepts2; Formal Concept Atribute Distances. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/webmath/FormalConcepts2.jsp. (software)
Detail

HLAVIČKOVÁ, I.; KLIMEŠOVÁ, M.: diffEqPCAsys; System of differential equations with piecewise constant argument. Server UMAT FEKT VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/software/maplenet/diffEqPCAsys.html. (software)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.: Student EEICT 2015. Brno (23.04.2015)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail