Detail projektu

Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně

Období řešení: 01.02.2014 — 31.12.2014

O projektu

Projekt umožní akademickým pracovníkům mezinárodní mobilitu. Jeho prostřednictvím se prohloubí současná mezinárodní spolupráce. Také se naváží kontakty s novými zahraničními partnery.

Popis anglicky
The project will enable scholars of international mobility. It will deepen the current through international cooperation. Also, to make contact with new foreign partners.

Klíčová slova
Akademický pracovník, zahraniční pracoviště, mobilita.

Klíčová slova anglicky
Academic staff, foreign workplace mobility.

Označení

RP 2.5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chybík Josef, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (01.02.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-02-01 - 2014-12-31)

Výsledky

EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

CHYBÍK, J. Výstavy studentů FA VUT v Brně. Bulletin České komory architektů, 2014, roč. 21, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1804-2066.
Detail