Detail projektu

Podpora talentovaných studentů

Období řešení: 01.02.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu Podpora talentovaných studentů bylo motivovat a podpořit tvůrčí invenci studentů a ocenit talentované, zejména v magisterském a doktorském programu. Zajištěním soutěže závěrečných kvalifikačních prací v obou uvedených studijních programech s následným hodnocením nezávislou porotou tak zvýšit jejich úroveň, zatraktivnit doktorské studium a dalšími prezentacemi mimo fakultu pomoci budovat následnou kariéru absolventů – jak projekční, tak i vědeckou.

Popis anglicky
The project aims to saupport talented students to motivate and encourage their creativity and reward talented ones, espacially in Master´s and Doctoral degree. Ensuring competition final theses in both study programmes with subsequent evaluation by indipendent jury and to raise their level, attract doctoral studies and with other presentations out of the faculty build the next careers of graduates - design and scientific.

Klíčová slova
vzdělávání, kvalifikační práce, soutěž

Klíčová slova anglicky
education, final theses, competition

Označení

RP 1.7

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (01.02.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-02-01 - 2014-12-31)

Výsledky

POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
Detail

ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. ; SKEŘIL,R.; KADLEC, R.; BULEJKO, P.; ADAM, V. The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area. In Nanocon 2017. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018. p. 698-703. ISBN: 978-80-87294-81-9.
Detail

POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
Detail