Detail projektu

Vývoj softwaru pro tvorbu testovací sítě pro testování geopotenciálních modelů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

V současnosti jsou vysoce aktuální úkoly testování a zpřesňování geopotenciálních modelů. Aby mohly být modely testovány, je potřeba zajistit potřebná data a vytvářet z nich testovací sítě. Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření programu pro vytvoření testovacích sítí z dostupných dat. Tyto sítě budou využívány pro testování geopotenciálních modelů. V případě naplnění tohoto cíle s dostatečnou časovou rezervou bude vyvíjen i software, který vytvořené sítě využije k testování geopotenciálních modelů.

Označení

FAST-J-13-1940

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doudová Lenka, Ing. - hlavní řešitel
Jurčík Josef, Ing. - spoluřešitel
Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)