Detail projektu

Návrh metodiky hodnocení technického stavu vybraných prvků vodovodů

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Obor zásobování pitnou vodou se celosvětově potýká s problémem deteriorace (stárnutí, zhoršování technických i provozních vlastností) infrastrukturního majetku. Podstatou projektu je návrh metodiky, která umožní kategorizaci prvků vodovodního systému podle jejich teoretického technického stavu určeného na základě navržených ukazatelů. Díky poznání technického stavu vodovodního systému bude možné odhalit kritické prvky a poté naplánovat jejich podrobnější inspekci či zařazení do plánu obnovy.

Označení

FAST-J-13-1837

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tauš Miloslav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Večeřa Milan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

TAUŠ, M. METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 282-286. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P. Indirect condition assessment of water mains. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. p. 1669-1678. ISSN: 1877-7058.
Detail

TAUŠ, M. MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 283-289. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.: modul TEAP; TEA Water - modul TEAP. internet. URL: http://tea.fce.vutbr.cz. (software)
Detail