Detail publikace

METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY

TAUŠ, M.

Originální název

METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY

Český název

METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vsoučasné době probíhá na Ústavu vodního hospodářství obcí vývoj komplexní metodiky technického auditu vodovodních systémů. V jeho rámci byla zpracována metodika hodnocení technického stavu čerpacích stanic (ČS) pitné vody. Metodika je založena na multikriteriálním hodnocení ČS pomocí navržených technických ukazatelů, které využívají historická, environmentální a provozní data a informace o fyzickém stavu ČS zjištěné na místě. Předložená metodika je výsledkem snahy o návrh jednoduché, ale přesto efektivní, metodiky pro hodnocení technického stavu čerpacích stanic. Navržená metodika slouží ke kategorizaci technického stavu čerpacích stanic pitné vody. Výstupy z této metodiky mohou posloužit jako podklad pro srovnávací analýzu, plánování oprav, plánování obnovy, zpracování plánů financování obnovy vyžadovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích, podklad pro další podrobný stavebně technologický průzkum atd.

Český abstrakt

Vsoučasné době probíhá na Ústavu vodního hospodářství obcí vývoj komplexní metodiky technického auditu vodovodních systémů. V jeho rámci byla zpracována metodika hodnocení technického stavu čerpacích stanic (ČS) pitné vody. Metodika je založena na multikriteriálním hodnocení ČS pomocí navržených technických ukazatelů, které využívají historická, environmentální a provozní data a informace o fyzickém stavu ČS zjištěné na místě. Předložená metodika je výsledkem snahy o návrh jednoduché, ale přesto efektivní, metodiky pro hodnocení technického stavu čerpacích stanic. Navržená metodika slouží ke kategorizaci technického stavu čerpacích stanic pitné vody. Výstupy z této metodiky mohou posloužit jako podklad pro srovnávací analýzu, plánování oprav, plánování obnovy, zpracování plánů financování obnovy vyžadovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích, podklad pro další podrobný stavebně technologický průzkum atd.

Klíčová slova

technický stav, čerpací stanice

Rok RIV

2014

Vydáno

30.01.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4851-3

Kniha

JUNIORSTAV 2014

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

282

Strany do

286

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105207,
 author="Miloslav {Tauš}",
 title="METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY",
 annote="Vsoučasné době probíhá na Ústavu vodního hospodářství obcí vývoj komplexní metodiky technického auditu vodovodních
systémů. V jeho rámci byla zpracována metodika hodnocení technického stavu čerpacích stanic (ČS) pitné vody. Metodika je
založena na multikriteriálním hodnocení ČS pomocí navržených technických ukazatelů, které využívají historická,
environmentální a provozní data a informace o fyzickém stavu ČS zjištěné na místě.
Předložená metodika je výsledkem snahy o návrh jednoduché, ale přesto efektivní, metodiky pro hodnocení technického
stavu čerpacích stanic. Navržená metodika slouží ke kategorizaci technického stavu čerpacích stanic pitné vody. Výstupy z
této metodiky mohou posloužit jako podklad pro srovnávací analýzu, plánování oprav, plánování obnovy, zpracování plánů
financování obnovy vyžadovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích, podklad pro další podrobný stavebně
technologický průzkum atd.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2014",
 chapter="105207",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2014",
 month="january",
 pages="282--286",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}