Project detail

Návrh metodiky hodnocení technického stavu vybraných prvků vodovodů

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Obor zásobování pitnou vodou se celosvětově potýká s problémem deteriorace (stárnutí, zhoršování technických i provozních vlastností) infrastrukturního majetku. Podstatou projektu je návrh metodiky, která umožní kategorizaci prvků vodovodního systému podle jejich teoretického technického stavu určeného na základě navržených ukazatelů. Díky poznání technického stavu vodovodního systému bude možné odhalit kritické prvky a poté naplánovat jejich podrobnější inspekci či zařazení do plánu obnovy.

Mark

FAST-J-13-1837

Default language

Czech

People responsible

Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Večeřa Milan, Ing. - fellow researcher
Tauš Miloslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

TAUŠ, M. METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 282-286. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P. Indirect condition assessment of water mains. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. p. 1669-1678. ISSN: 1877-7058.
Detail

TAUŠ, M. MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 283-289. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.: modul TEAP; TEA Water - modul TEAP. internet. URL: http://tea.fce.vutbr.cz. (software)
Detail