Detail publikace

MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ

TAUŠ, M.

Originální název

MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ

Český název

MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nejen ve vodárenství se často setkáváme s potřebou optimalizace procesů nebo posouzení možných variant na základě více kritérií. Tyto úlohy lze řešit pomocí metod multikriteriální optimalizace. Proces, při kterém je systematicky a současně optimalizován soubor účelových funkcí, je nazýván multikriteriální optimalizace či vektorová optimalizace. Využití metod multikriteriální optimalizace při rozhodovacích a optimalizačních procesech je velmi vhodné. Přestože v některých případech nelze vliv subjektivního úsudku zcela vyloučit, použití metod multikriteriální optimalizace namísto pouhých intuitivních úsudků činí rozhodovací proces explicitnější, racionálnější a efektivnější. V řadě případů lze multikriteriální optimalizaci využít bez významného zvýšení nákladů.

Český abstrakt

Nejen ve vodárenství se často setkáváme s potřebou optimalizace procesů nebo posouzení možných variant na základě více kritérií. Tyto úlohy lze řešit pomocí metod multikriteriální optimalizace. Proces, při kterém je systematicky a současně optimalizován soubor účelových funkcí, je nazýván multikriteriální optimalizace či vektorová optimalizace. Využití metod multikriteriální optimalizace při rozhodovacích a optimalizačních procesech je velmi vhodné. Přestože v některých případech nelze vliv subjektivního úsudku zcela vyloučit, použití metod multikriteriální optimalizace namísto pouhých intuitivních úsudků činí rozhodovací proces explicitnější, racionálnější a efektivnější. V řadě případů lze multikriteriální optimalizaci využít bez významného zvýšení nákladů.

Klíčová slova

multikriteriální optimalizace, vodárenství

Rok RIV

2014

Vydáno

30.01.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4851-3

Kniha

JUNIORSTAV 2014

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

283

Strany do

289

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105208,
 author="Miloslav {Tauš}",
 title="MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ",
 annote="Nejen ve vodárenství se často setkáváme s potřebou optimalizace procesů nebo posouzení možných variant na základě více
kritérií. Tyto úlohy lze řešit pomocí metod multikriteriální optimalizace. Proces, při kterém je systematicky a současně
optimalizován soubor účelových funkcí, je nazýván multikriteriální optimalizace či vektorová optimalizace.
Využití metod multikriteriální optimalizace při rozhodovacích a optimalizačních procesech je velmi vhodné. Přestože v
některých případech nelze vliv subjektivního úsudku zcela vyloučit, použití metod multikriteriální optimalizace namísto
pouhých intuitivních úsudků činí rozhodovací proces explicitnější, racionálnější a efektivnější. V řadě případů lze
multikriteriální optimalizaci využít bez významného zvýšení nákladů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2014",
 chapter="105208",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2014",
 month="january",
 pages="283--289",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}