Detail projektu

Vybrané problémy systémů zasobování pitnou vodou

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Navrhovaný juniorský projekt specifického výzkumu VUT v Brně je zaměřen na vybrané problémy systému zásobování pitnou vodou, které souvisí s problematikou disertačních prací studentů doktorského studijního programu ústavu vodního hospodářství obcí zapojených do projektu. Projekt má 2 základní pracovní moduly (PM): 1. PM 1 Rozpadu chloru ve vodovodním distribučním systému. (C. Cordoba) 2. PM 2 Metodika technického auditu systémů zásobování pitnou vodou (M.Tauš)

Označení

FAST-J-12-34/1716

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu systémů zásobování pitnou vodou. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 320-331. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Model umělých neuronových sítí pro predikci koncentrace chloru ve vodovodní síti. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 1, s. 12-14. ISSN: 1211-0760.
Detail