Detail projektu

Systém inteligentních alarmů v energetickém provozu jaderných elektráren

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Projekt řeší problematiku včasné diagnostiky problémů/poruch zařízení v technologických systémech jaderné elektrárny s lehkovodním reaktorem. Včasná detekce a lokalizace problémů technologie bude provedena na základě tvorby tzv. inteligentních alarmů. Pojem inteligence zde znamená inovativní způsob tvorby alarmu a podstatnou přehlednost a dosažitelnost.

Popis anglicky
The project addresses the topic of timely diagnostics of process equipment problems/faults in the light water nuclear power plant systems. An early detection and localization of the process equipment issues will be performed based on the generation of the so-called intelligent alarms.The term “intelligence” means an innovative method of alarm generation and a substantial lucidity and attainability.

Klíčová slova
inteligentní alarm, jaderná elektrárna, bezpečnost

Klíčová slova anglicky
intelligent alarm-nuclear power plant- safety

Označení

TA02021449

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚAI-odbor aplikované informatiky
- spolupříjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)
VÚJE Česká republika s.r.o.
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.; ABBADI, A. Duqu - skrytá hrozba. Automa, 2012, roč. 18, č. 12, s. 10-12. ISSN: 1210-9592.
Detail

MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P. Stabilization of Chaotic Logistic Equation Using HC12 and Grammatical Evolution. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2013, vol. 2013, no. 210, p. 137-146. ISSN: 2194-5357.
Detail

MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J. ACO in Task of Canadian Traveller Problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 600-603. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

HRDINA, J.; MATOUŠEK, R. Canadian traveller problem: A note about Game Theory approach. Mendel Journal series, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 403-406. ISSN: 1803-3814.
Detail

MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J. Using Control Charts for The Creation of a System of Intelligent Alarms in Power Facilities of Nuclear Power Plants. Energy, Environmental and Structural Engineering, 2013, vol. 2013, no. 18, p. 158-161. ISSN: 2227-4359.
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; NEHNĚVSKÝ, J. Alarm Systems Design and Real-time Signal Processing. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2013, vol. 2013, no. 27, p. 350-353. ISSN: 1790-5117.
Detail

LACINOVÁ, V.; KARPÍŠEK, Z. Line Estimate of Discrete Probability Distribution. Mendel Journal series, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 412-415. ISSN: 1803-3814.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; SADOVSKÝ, Z.; LACINOVÁ, V. Bootstrap v indexové analýze. In Analýza daT 2012/II - Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum. Sborníky z konferencí. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2012. s. 151-160. ISBN: 978-80-904053-6-3.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; KRÁL, D.; LACINOVÁ, V. Aplikace intervalové aritmetiky v indexové analýze. ACTA STING, 2012, roč. 1, č. 1/2012, s. 13-24. ISSN: 1805-1391.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; SADOVSKÝ, Z.; LACINOVÁ, V. Užití metody bootstrap v indexové analýze. In DANĚ – TEORIE A PRAXE 2012 - sborník referátů a abstraktů XV. ročníku mezinárodní odborné konference. Sborníky z konferencí. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2012. s. 39-45. ISBN: 978-80-87482-10-0.
Detail

MATOUŠEK, R.; PREČAN, J.; NEHNĚVSKÝ, J.; - Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ - VÚJE Česká republika s.r.o., Dukovany, CZ: Inteligentní měřící kanál (IMK). 26473, užitný vzor. (2014)
Detail

NEHNĚVSKÝ, J.; KARPÍŠEK, Z.; MATOUŠEK, R.; - VÚJE Česká republika s.r.o. , Dukovany, CZ - Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Monitorovací systém pro včasnou výstrahu obsluze, zvláště objektů s průmyslovým provozem. 26140, užitný vzor. (2013)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; NEHNĚVSKÝ, J.; TŮMA, Z.: SIA v1.10; SIA. http://www.vuje.cz/sia. URL: http://www.vuje.cz/sia. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIApilot; SIA Pilot. http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. URL: http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIAanalyzer; SIA Analyzer (Python). http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. URL: http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIA TEMS; SIA P3. http://www.vuje.cz. URL: http://www.vuje.cz. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIA; SIA Analyzer. http://www.vuje.cz. URL: http://www.vuje.cz. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.: PPA; Phase-Plane Analyzer. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

MINÁŘ, P.; MATOUŠEK, R.: CDF v1; Control Design Framework (PID, Fuzzy). http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail