Detail projektu

Zkvalitnění cvičení předmětu Teorie informací a kódování (VTI)

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

FRVŠ 3342/2011 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šoustek Petr, Ing. - hlavní řešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Voldán Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚAI-odbor aplikované informatiky
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)