Detail projektu

Studium mikrostruktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Alkalicky aktivované alumosilikáty (AAS) představují bezslínková pojiva, která využívají vhodného chemického a mineralogického složení granulované strusky a popílku a schopnosti jejich reakce s alkáliemi. Tato pojiva jsou odolná vůči korozi a namáhaní vysokými teplotami. Vlastnosti těchto materiálů jsou do značné míry závislé na chemickém a mineralogickém složení a na strukturním uspořádání jednotlivých fází pojiva.

Označení

FAST-S-10-25

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)