Detail projektu

Metody měření efektivnosti marketingových činností a jejích aplikace

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Prohloubením teoretického poznání a empirického zkoumání projekt řeší vymezení a rozpracování základních pojmů, metod a metrik používaných marketingovou terminologií v korespondenci s měřením efektivnosti marketingových činností a jejích propojením s celkovou výkonností zkoumaných subjektů. Základní náplní řešeného projektu je provedení empirického výzkumu zaměřeného na zjištění současného stavu aplikovaných metod v oblasti marketingu v podnikovém a podnikatelském prostředí při využití metod matematického modelování.

Označení

FP-S-10-21

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

SOLČANSKÝ, M.; MILICHOVSKÝ, F.; SYCHROVÁ, L. Study of measuring marketing effectiveness. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University of Brno, Faculty of Business and Economics, 2011. p. 822-837. ISBN: 978-80-87106-40-2.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Marketingová efektivnost v kontextu strategického marketingu. In International workshop for PhD students. Brno: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4194-1.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. High Technology Sector in the Czech republic: Market Orientation and Corporate Culture. In The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010. Business and Management. Selected paper. Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2010. p. 488-493. ISBN: 978-9955-28-311-9. ISSN: 2029-4441.
Detail

NOVÁK, P. Pojetí profesionálního manažera v České republice. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 681-686. ISSN: 1211-8516.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; ŽIGÁRDY, M. Computer Simulation of Stock Exchange Behavior in Maple. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2011, vol. 5, no. 1, p. 59-66. ISSN: 1998-0140.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L. Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. V, č. 8, s. 131-138. ISSN: 1802-8527.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. MEASUREMENT OF MARKETING EFFECTIVENESS. Economics and management-2007, 2010, vol. 15, no. 15, p. 1-5. ISSN: 1822-6515.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Benchmarking as marketing support. Economics and management-2007, 2010, vol. 15, no. 15, p. 678-681. ISSN: 1822-6515.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Company strategic marketing management - synergic approach and value creating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. LVIII, no. 6, p. 543-552. ISSN: 1211-8516.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; VECHETA, L. Modelling tthe Economic Indicators Using Maple. Systémová integrace, 2010, vol. 17, no. 4, p. 27-42. ISSN: 1210-9479.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Marketing Effectiveness by Way of Metrics. Economics and management-2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 1323-1328. ISSN: 1822-6515.
Detail

ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie. E a M: Ekonomie a Management, 2010, roč. 10, č. 1, s. 60-74. ISSN: 1212-3609.
Detail