Detail projektu

Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik

Období řešení: 01.02.2006 — 31.08.2008

O projektu

Výzkum a vývoj podmínek procesu fyzikálně-chemické degradace různých druhů pryže obsažené v pneumatikách o velikosti do 24". Cílem je získání využitelných surovin. Zhotovení a provoz na základě vyzkoumaných podmínek procesu likvidace pneumatik v linkách řízené ozónové degradace pryže pneumatik.

Popis anglicky
Research and development of physical and chemical degradation condition several kind of tyre rubbver také in tyre up to size 24 inches. The project target is obtaining usable by-product. The integrated part of the project is the production and running of the machines on the base of researched conditions of degradation of tyres in the lines for controlled ozone degradation of tyre-rubber.

Klíčová slova
podmínky, degradace, fyzikální a chemická degradace, pryž pneumatik, využitelné suroviny, vývoj, ozón

Klíčová slova anglicky
degradation condition; physical and chemical degradation; tyre rubber; usable by-product; development; ozone

Označení

FT-TA3/130

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Trajtel´ Ivan, Ing. - hlavní řešitel
Brandejs Jan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

ÚK-odbor metodiky konstruování
- spolupříjemce (01.02.2006 - 31.08.2008)
Žďárské strojírny a.s.
- příjemce (01.02.2006 - 31.08.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- plně financující (2006-02-01 - 2008-08-31)