Detail projektu

ateliéry zahraničních odborníků v magisterském studijním programu

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Forma vedení ateliérů zahraničními odborníky je založena na intenzivních pracovních seminářích, jednak na půdě fakulty architektury, jednak přímo v půšobišti vedoucích učitelů a dává možnost studentům veřejně obhájit svůj projekt jak u nás tak i v zahraničí. na základě dobrého hodnocení tohoto grantu a značného přínosu pro výuku v minulých letech bylo v rámci oponentního řízení grantu za rok 2004 - v únoru 2005 - doporučeno znovu se ucházet o podporu výukového pobytu švýcarských architektů i v dalším období.

Klíčová slova
bydlení, metody výuky

Klíčová slova anglicky
housing, educations methods

Označení

FRVŠ 2517

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (23.01.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)

Odkaz