Detail projektu

Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Cílem projektu je seznámit studenty budoucí architekty - urbanisty s novým chápáním regionálního plánování, které se stává aktivním nástrojem pro koordinování všech činností v území pojímané v širších vazbách a souvislostech sociálních, ekologických a ekonomických.

Označení

FRVŠ 952

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (13.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)