Detail projektu

Vztah nízkoenergetické architektury k prostředí

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

V souvislosti s vyčerpáváním fosilních paliv se začalo uvažovat o možném využívání tzv. obnovitelných a životní prostředí šetřících energetických zdrojů. Tyto tendence přirozeně ovlivnily i architekturu. Dosud byl výraz ekologické architektury v městském a venkovském prostředí řešen intuitivně. Většinou je na prvním místě snaha dosáhnout maximálních energetických úspor, což - bohužel - v některých případech vedlo ke vzniku architektury, která ve svém prostředí působí cizorodě. Projekt se zabýval kategorizací ekologické architektury v závislosti na jejím kontextu (městské prostředí, venkov, volná krajina). Výsledkem je stanovení optimálních kombinací technologií a materiálů pro jednotlivé kategorie - nejen z hlediska výkonu technického zařízení, ale především z pohledu uměřeného výrazu architektury.

Označení

FRVŠ 955

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (10.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)