Detail projektu

Zavedení nového předmětu "Prezentace architektonické tvorby"

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Vývoj nových informačních a komunikačních technologií zaznamenal v posledních letech obrovský růst. Objevily se nové softwarové nástroje a postupy. Je žádoucí, aby naši studenti získali přehled o možnostech, které současné technologie nabízí v oblasti prezentace architektonické tvorby a následně byli schopni používat tyto technologie při řešení konkrétních projektů. V rámci tohoto předmětu jim bude podána ucelená informace týkající se především metod a postupů při prezentaci architektonických dat, kterou následně využijí při finalizaci svých architektonických projektů a jejich prezentaci na Internetu.

Označení

FRVŠ 1992

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (10.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)