Detail projektu

Specializovaná pracoviště pro počítačovou grafiku

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Vedle velkého zatížení počítačových učeben FA je vážným problémem rostoucí množství ucelených grafických prací, které studenti zpracovávají v rámci semestrálních, bakalářských a diplomových projektů. Zvláště problematické je poskytnutí prostoru pro práci doktorandům a nadaným studentům. Výkonná grafická pracoviště umožní zejména doktorandům a nadaným studentům zkoumat nové vizualizační techniky (včetně prvků virtuální reality), řešit problémy spojené s novými digitálními postupy používanými při realizaci rozsáhlejších projektů a jejich prezentaci na Internetu. Pracoviště umožní ověřit a propracovat postupy vhodné i k multimediální prezentaci architektonického díla.

Označení

FRVŠ 1993

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (10.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)