Detail projektu

Aktuální problémy teorie architektury

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

"Teorie architektury", jakožto oborově profilující předmět na FA VUT v Brně má dlouholetou tradici, během níž bylo shromážděno velké množství poznatků a rozsáhlý obrazový fond. Důsledkem je určitá nestejnorodost částečně snižující pedagogické výsledky. Vznikla potřeba reagovat na prudný rozvoj v oblasti architektury, výpočetní techniky a informačních technologií aplikovaných v našem oboru.

Označení

FRVŠ 1972

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (07.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)