Detail projektu

Architektonické tvarosloví

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Architektonické tvarosloví tvoří široký soubor jednotlivých skladebních článků architektury. Prochází celými dějinami a zvládnutí souboru je ve výukovém procesu velmi náročné. Příprava podkladů pro digitalizaci by měla umožnit snadnější orientaci u studentů, pedagogů i odborné veřejnosti, a to nejen z pohledu historie, ale měla by vytvořit předpoklady pro možnosti inspirace v současné architektonické tvorbě.

Označení

FRVŠ 934

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)