Detail projektu

Inovace předmětu Soudobá architektura I, II a III

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Cílem projektu je rozšíření a prohloubení výuky předmětu Soudobá architektura v bakalářském a magisterském studijním programu oboru architektura na FA VUT v Brně. Prostřednictvím přednášek význačných českých i zahraničních architektů, teoretiků a kritiků architektury se studenti seznámí s nejnovějšími trendy v architektuře. Projekt podporuje mezioborové působení a spolupráci mezi školami technického, uměleckého i humanitního zaměření. Součástí prezentace jednotlivých přednášejících budou výstavy ve fakultní galerii a publikování jejich prací v periodiku Poznámky a na internetu jako studijní materiál.

Označení

FRVŠ 943

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doležel Karel, Ing. arch. - hlavní řešitel
Gajdošíková Vlasta, Mgr. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)