Detail projektu

Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

O projektu

Soustředění informací o stavu výrobních území města Brna, elektronická databáze pro plánovací orgány města, studie a projekty pro opuštěná území, metodika přístupu k procesu revitalizace a restrukturalizace brownfields.

Popis anglicky
Collection of information on the condition of the production areas of the City of Brno, electronic database that will be used by the planning authorities of the city, studies and projects for the existing brownfield areas, methodology of the approach to the process of renewal and restructuring of brownfields.

Klíčová slova
Architektura, urbanismus, výrobní území, revitalizace, průzkum, metodika

Klíčová slova anglicky
Architecture, town planning, production area, revitalisation, survey, methodology

Označení

GA103/02/1375

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (12.05.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2002-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

PALACKÝ, J. Nástroje mapování produktivních území. In Sborník: VIII.Vědecká konference doktorandů. VUT Fakulta architektury v Brně: VUTIUM, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2660-8.
Detail

Nový, A. Condition and Chances of Production Areas of Industrial Cities in the CR. In Tradition und Zukunft der Moderne. Dresden: Sächsische Akademie der Künste, 2004. p. 136 ( p.)ISBN: 3-934367-08-9.
Detail

NOVÝ, A. Litinový New York. Fórum architektury, 2004, roč. XII, č. 3, s. 39 ( s.)ISSN: 1211-5975.
Detail

NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J. Brownfields-šance pro budoucnost. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2004. 78 s. ISBN: 80-214-2697-7.
Detail

NOVÝ, A. Brownfields v zahraničí. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. V., č. 6, s. 40 ( s.)ISSN: 1212-0854.
Detail

NOVÝ, A. Technologický park Stockley. Urbanismus a územní rozvoj, 2003, roč. VI, č. 3, s. 9 ( s.)ISSN: 1212-0855.
Detail

DÝR, P. EUROPARK,MARIBOR,SLOVINSKO. Urbanismus a územní rozvoj, 2003, roč. VI., č. 4, s. 45-47. ISSN: 1212-0855.
Detail

NOVÝ, A. Zelená a hnědá pole. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. V., č. 4, s. 2 ( s.)ISSN: 1212-0854.
Detail