Detail projektu

bydlení ve výškových budovách - stav a perspektivy po 11.září 2001

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

cyklus přednášek "bydlení ve výškových budovách - stav a perspektivy po 11.září 2001" je doplněním předmětu "typologie I - obytné stavby" zařazeného do I.ročníku bakalářského studijního programu a "typopologie města" ve II.ročníku magisterkého studijního programu. jeho smyslem je rozšíření a prohloubení základních typologických forem bydlení v bytových domech o bydlení ve výškových budovách. důraz je kladen na nové psychologické a technické aspekty, které vyvstaly po 11. září 2001. zvláštní pozornost je věnována aktivnímu podílu studentů na průběhu předmětu zejména v magisterksém stupni studia.

Klíčová slova
bydlení, výškové budovy, psychologie pobytu ve výškách

Klíčová slova anglicky
housing, highrise building, psychology of stay in height

Označení

FRVŠ 938

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (23.01.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)

Odkaz